המחויבות שלנו לבטיחות

עבורנו בצמנטכל ובחברת האם שלנו - סולל בונה, השמירה על הבטיחות ועל הבריאות עומדת בראש סדרי העדיפויות שלנו ומשמשת ערך עליון, הן בקוד האתי שלנו והן בעבודתנו בפועל. כדי ליצור סביבות העבודה בטיחותיות ונטולות תאונות, אנחנו משקיעים זמן ומשאבים כדי לאתר ולמנוע מבעוד מועד סכנות ומפגעים בטיחותיים ובריאותיים. בדרך זו אנחנו מבטיחים את שלום העובדים, הלקוחות והספקים שלנו, לצד עוברי אורח, אזרחים ורכוש.

אנו נעזרים באמצעי ניהול אתר מתקדמים וחדשניים, ובראשם מערכת safeguard. מערכת safeguard הנה כלי טכנולוגי מהפכני המיישם את דרישות החוק בנושא הבטיחות בצורה דיגיטלית מלאה. המערכת מאפשרת לדרג הביצוע של החברה, למערך הבטיחות ולמטה הניהולי שליטה ובקרה בזמן אמת על ביצועי הבטיחות, וניטור ווידוא כשירות של כח האדם ופריטי הציוד באתר. התשתית הטכנולוגית של מערכת safeguard מאפשרת גמישות תפעולית עם יכולת התממשקות לטכנולוגיות צד ג׳ כגון בקרות כניסה, סנסורים לבישים, מצלמות חכמות ועוד.

צמנטכל כחלק מקבוצת שיכון ובינוי, גם כאן מניפה את דגל החדשנות בהגנה על בטיחות העובדים והנמצאים באתר וסביבתו

מחויבות זו מעוגנת  כקווים לדמותנו ובמדיניות כתובה וברורה ובה הסעיפים הבאים:ההקפדה על הבטיחות היא תנאי מוקדם לביצוע כל עבודה בתחומי החברה. על כל אחת ואחד מאתנו לעבוד בצורה בטוחה ובהתאם לכללי ונהלי הבטיחות, ולדווח ללא דיחוי על כל חשש לאירוע בטיחות

  • כל דרגי הניהול בחברה אחראיים ליישום מדיניות הבטיחות והגהות. כל מנהל ומנהלת אחראים לפיקוח על הבטיחות בתחומם. מנהלים ומנהלות בכירים יהיו מעורבים בהטמעת מדיניותנו באופן פעיל וייקחו חלק בסיורי בטיחות, בשיחות בטיחות, ובהעלאת נושא הבטיחות בישיבות.
  • על כל אחת ואחד מאתנו לתת דוגמא אישית בעניינים אלה. על כל מנהלת ומנהל לתת לעובדים דוגמה אישית של הקפדה על נושאי בטיחות, לרבות שמירה ומילוי קפדני של הוראות החוקים, התקנות, הצווים, נהלי החברה וכללי המקצוע הרלוונטיים לבטיחות, לגהות ולסביבה.
  • הנהלת החברה רואה בכל מנהליה ועובדיה שותפים לקידום הבטיחות בחברה. ההנהלה תשתף את העובדות והעובדים באופן פעיל בנושאי השמירה על הבטיחות ותעמיד לרשותם משאבי הדרכה ולימוד, על מנת שיכירו ויבינו את הוראות הבטיחות ויוכלו לבצע את עבודתם בבטחה.
  • החברה תשפר באופן מתמיד את פעילותה בנושאי הבטיחות והגהות ותקטין באופן מתמיד את הסיכונים בתהליכי ובתנאי העבודה, תוך הקצאת משאבים ופעילות שיטתית ומתמשכת של חקירה והפקת לקחים מאירועי בטיחות ואירועי 'כמעט תאונה'.
  • החברה תמשיך לערוך סקרי סיכונים ולבחון סיכונים על ידי זיהוי שיטתי של גורמי הסיכון, הערכתם ונקיטה בפעולות להקטנה ומזעור של הסיכונים והמפגעים בהתאם לצורך.
  • החברה פועלת על פי תכנית שנתית ומדדי בקרה בכלי ניהול מתקדמים, שיבטיחו עמידה בסטנדרטיים גבוהים המקובלים בארץ ובעולם.
  • הנהלת החברה תנחה על קיום מבדקי בטיחות שוטפים באתרי הפעילות לבחינת ליקויים ומידת העמידה בדרישות הבטיחות. תוצאות המבדקים יתועדו וידונו בוועדת הבטיחות.

*מתוך הצהרת המדיניות של אהוד דנוך, מנכ"ל שיכון ובינוי – סולל בונה בע"מ