בנק הדם - רמלה

על הפרויקט במספרים
300,000 מ''ק חפירה
5,600 מ''ק סלארי
350 יח' עוגני קרקע
550 טון פלדה

שנות ביצוע הפרויקט: 2017-2018

מזמין העבודה: מגן דוד אדום

עובדים מספרים: פרויז יוספי, מנהל עבודה

בנק הדם ברמלה הוא בנק הדם התת קרקעי הראשון מסוגו בעולם. הוא מרכז את כלל שירותי הדם והלוגיסטיקה הארציים של מגן דוד אדום במתקנים לאחסון מנות דם ובמעבדות חדשניות, משוכללות, מאובטחות וממוגנות.

שטח הפרויקט חולש על 20 דונמים בהם ביצענו את דיפון קירות הסלארי, חפירה לשלוש קומות מרתף תוך ביצוע עוגני קרקע והקמת תשתיות חשמל ותקשורת. האתגר הגדול ביותר שלנו בפרויקט היה הצורך לפנות כמויות גדולות של עפר ופסולת בלוחות זמנים צפופים ובתקנות עבודה מחמירות. הודות לעבודת הצוות ולדבקות במטרה, עמדנו במשימה בהצלחה. גאה לקחת חלק פרויקט מיוחד מסוג זה, שמאחוריו מטרה אנושית ראשונה במעלה.