Midtown תל אביב

על הפרויקט במספרים
319,000 מ''ק חפירה
20,000 מ''ק סלארי
7,600 מ''א כלונסאות
450 מק''ש מי תהום
2,000 יח' עוגני קרקע
26,000 מ''ק רפסודות
920 טון ברזל

שנות ביצוע הפרויקט: 2013-2015

מזמין העבודה: קנדה-ישראל, יורוקום נדלן, קבוצת אלקטרה

עובדים מספרים: אלכס קרינגולד, מהנדס ביצוע

מידטאון הוא מיזם נדל"ן חדשני בלב תל אביב על שטח 15 דונם. נמצאים מגדל משרדים בן 50 קומות ומגדל מגורים בן 46 קומות, הממוקמים מעל שישה מרתפי חניה ומעבר תת קרקעי לרכבת הקלה. בעתיד יתווספו לפרויקט קניון ושטחי מסחר, אולם ספורט בן 480 מושבים, גני ילדים ופארק בשטח חמישה דונם.

עבודתנו כללה ביצוע מרתף תת קרקעי ,במסגרתו ביצוע קירות סלארי עמוקים לדיפון וביסוס, עוגני קרקע שונים תוך מתן מענה למורכבות לוגיסטית ביציקת רפסודה על שטח של 15 דונם. וללא שטחי התארגנות. תכנון וביצוע מערך שאיבה והחדרה חזרה לאקוויפר.

אחד האתגרים הגדולים בפרויקט זה היה לצקת את הרפסודה של מגדל המשרדים לפני השלמת החפירה. כדי לעמוד באתגר, בנינו רמפה מקרקע משוריינת שאפשרה את יציקת הרפסודה במקביל עבודות החפירה. הודות להיערכות הלוגיסטית שלנו ולתכנון הנדסי מוקפד, יכולנו למסור את הפרויקט למזמין באיכות הנדרשת ובזמן. פרויקטים מורכבים ומאתגרים כמו Midtown גורמים לי לקום כל בבוקר לעבודה בצמנטכל עם מרץ ועשיה מתוך תשוקה.